Home
Założyciel Zespołu PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 03 October 2009 13:00

Leszczyński Kazimierz, Stanisław urodził się 27.08.1926 r. w Liśniku Dużym.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie i uzyskał tytuł magistra w 1952 r. oraz 4-letnie Studia Choreograficzne CPARA. Jest nauczycielem, starszym wykładowcą Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jest założycielem, dyrektorem, kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1953 r. do 30 września 2009. Od 1 października 2009 jest Dyrektorem Honorowym Zespołu. Posiada najwyższą instruktorską kategorię "S".

Swoje zainteresowania folklorem rozwinął w Uniwersytecie Ludowym w Gościeradowie, a następnie w Trzydniku Dużym, gdzie zaczął prowadzić zespoły teatralne i taneczne. W okolicznych wioskach zbierał materiał repertuarowy (przyśpiewki, tańce, obrzędy), które od 1950 roku wykorzystywał w pracy z zespołami w Lublinie: Szkoły TPD nr 1, Technikum Budowlanym i Drogowym, Akademii Medycznej i Wyższej Szkole Rolniczej. Równolegle z pracą w UMCS, od 1953 r. do 1962 r. był wizytatorem szkół i kierownikiem Samodzielnego Referatu P.W. Od 1962 do 1972 r. był nauczycielem w Studium Nauczycielskim nr 1 w Lublinie.

W 1965 r. założył Zespół Tańca Ludowego "Gracja" i był jego kierownikiem i choreografem przez 15 lat. W tym czasie Zespół odbył 18 wojaży zagranicznych do 12 krajów. Jest również założycielem i twórcą Zespołu Tańca Ludowego Ziemi Chełmskiej (z którym odbył tournee artystyczne do RFN i do Francji) oraz założycielem Zespołu Tańca Ludowego PSS Społem w Świdniku. Był także konsultantem w dziedzinie choreografii w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie, jurorem na wielu przeglądach, eliminacjach i festiwalach. Przez wiele lat wchodził w skład kadry artystycznej Centralnych Dożynek. W ramach wymiany przygranicznej opracował tańce polskie w Brześciu. Dokonał nagrań, zebrał i opracował pierwowzór tańców chełmskich oraz tańców lubelskiego Podlasia.

Jest autorem licznych układów choreograficznych i opracowań książkowych:

  • Pieśni i tańce lubelskie - A Bryk, St. Leszczyński 1957 r. (Wydawnictwo Lubelskie),
  • Tańce lubelskie - St. Leszczyński 1977 r. w wersji polsko-angielskiej (Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"),
  • Tańce lubelskie - St. Leszczyński 1980 r. w wersji polsko-francuskiej (Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"),
  • Polski folklor obrzędowy i taneczny - Janina i St. Leszczyńscy 1983 r. (Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe UMCS),
  • Tańce lubelskie - St. Leszczyński 1986 r. w wersji polsko-angielskiej (Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"),
  • Folklor zawsze żywy - Janina i St. Leszczyńscy 1996 r. (Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza).

Jest inicjatorem Międzynarodowych Lubelskich Spotkań Folklorystycznych w Lublinie i Poleskiego Lata z Folklorem we Włodawie.

Posiada honorowe obywatelstwo miasta Selcuk w Turcji, Rexburg w USA (Idaho), Vigneulles les Hattochatel we Francji. Posiada najwyższe odznaczenie folklorystyczne Austrii.

Był reżyserem i choreografem programu "Moje strony" Zespołu Tańca Ludowego UMCS z Polską Orkiestrą Włościańską im. Karola Namysłowskiego z Zamościa. Program ten był prezentowany w Polsce, Francji, USA i Kanadzie.

W czasie okupacji, pod pseudonimem "Czarny" brał czynny udział z bronią w ręku we wszystkich akcjach organizowanych przez mjr Bolesława Resztaka ps."Słotkowski", w szeregach Batalionów Chłopskich w obwodzie II Kraśnik. Jest pułkownikiem rezerwy. Za zasługi w walce został odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych.

Od 1975 r. do 1979 r. był wicedyrektorem Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Lublinie. Był dwie kadencje radnym Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie (w latach 1984 -1992).

Jest Twórcą i kieruje od 1975 roku do chwili obecnej Studium Folklorystycznym dla Instruktorów Zespołów Polonijnych Towarzystwa Polonia, a następnie Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Wychowankowie Studium Folklorystycznego ze swoimi zespołami co 3 lata uczestniczą w Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Poziom tego Festiwalu każdego roku jest coraz wyższy, sprawia to przygotowanie instruktorów Studium Folklorystycznego, którzy kończą 3-letnie Studium i doskonalą swe umiejętności w ramach grup podyplomowych.

Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddz. w Lublinie, członkiem Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, członkiem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy BCh.

Z Zespołem Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył 267 wojaży zagranicznych do 52 krajów świata na 5 kontynentach. Opracował ponad 20 godzin repertuaru Zespołu. Ponad 50 liczących się zespołów w kraju prowadzonych jest przez wychowanków Stanisława Leszczyńskiego.

Pobyt Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Egipcie w 1995 r. pod kierownictwem Stanisława Leszczyńskiego był inspiracją nawiązania współpracy regionu Fayoum z województwem lubelskim.

Zasługą Stanisława Leszczyńskiego jest ocalenie od zapomnienia, wydobycie i przekazanie szerokiej rzeszy młodzieży dziedzictwa narodowego naszej kultury rodzimej. Dorobek ponad 50-cio letniej pracy w opracowaniu i przekazaniu wielu pokoleniom młodzieży naszej Kultury Narodowej w pełni zasługuje na uhonorowaniem tym wysokim odznaczeniem.

Last Updated on Wednesday, 24 February 2010 11:03